තෙල් කම්හලක් නිසා අගලවත්ත ඇවිලේ - තෙවරප්පෙරුම සටන පවා දීලා?


අගලවත්ත ආසනයේ පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය බල ප්‍රදේශය තුල පිහිටි AEN Oil Farm කර්මාන්ත ශාලාවේ අපද්‍රවය , මාරගහදෙනිය ගඟට මුදාහැරීමට විරෝදය පළකරමින් ප්‍රදේශවාසීන් විසින් විරෝධතා වියාපාරයක් , ප්‍රදේශයේ දේශපාලන අදිකාරිය සමග එක්ව 1/6/2015 දින සංවිදානය කර තිබු අතර එහිදී විරෝධතාකරුවන් ප්‍රකාශ කලේ ,  කර්මාන්ත ශාලාවේ අපද්‍රවය ගඟට මුදා හරිම හේතුවෙන් එම සුන්දර ගං , පියසමෙන්ම , එම ගඟ පීටාර ගැලිමෙන් එම අපද්‍රවය ප්‍රදේශයේ ගොවිතැන් වෙත  ගසාගෙන යාම නිසා  මේ වනවිට තේ , රබර් , වී ඇතුළු ගොවිතැන් රාශියක් විනාශයට පත්ව ගොවින් විසින් ගොවිතැන අත්හැර දමන තත්වයක් උදා වී ඇතිබවයි.

අගලවත්ත ආසනයේ ප්‍රදාන සංවිධායක, බස්නාහිර පළාත්සභා මන්ත්‍රී පි. ඩ් අබේරත්න මැතිතුමා මේ අවස්ථාවේ දැඩිව කියා සිටියේ අපද්‍රවය  පිරිපහදුවක් සවිකරනතුරු මෙම කර්මාන්ත ශාලාව වසා තැබිය යුතු බවයි. එහෙත් එම අවස්ථාවට සහබාගි වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත කුමාර තෙවරප්පෙරුම කියා සිටියේ කර්මාන්තශාලාව නිසි පරිදි  අපද්‍රවය  බැහැර කරන බවත් වීරෝධතා වෙනුවට කර්මාන්ත ශාලාවේ පාලන අදිකාරිය සමග සාකච්චා කොට විසදුමකට  පැමිණිය හැකි බවයි. කෙසේවෙතත් ඔහු පාලන අදිකාරිය හමුවීම සදහා කර්මන්තශාලවට  නික්මගිය  අතරතුර ප්‍රදේශවාසීන් විසින් විසින් අගලවත්ත ආසනයේ ප්‍රදාන සංවිධායක, බස්නාහිර පළාත්සභා මන්ත්‍රී පි. ඩ් අබේරත්න මැතිතුමා සමග එක්ව විරෝදතා පුවරු අතැතිව සටන් පාඨ කියමින් තම විරෝදය පල කරන ලදී.

නැවත එම ස්ථානයට පැමිණි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත කුමාර තෙවරප්පෙරුම මහතා ,කර්මාන්ත ශාලාවේ  පාලන අධිකාරිය ප්‍රදේශවාසීන් මෙන්ම දේශපාලන අධිකාරිය  එක්ව සාකච්චාවක් ලබාදීමට එකඟ වූ බව පවසන ලදී.

එම සාකච්චාවේදීද අගලවත්ත ආසනයේ ප්‍රදාන සංවිධායක, බස්නාහිර පළාත්සභා මන්ත්‍රී පි. ඩ් අබේරත්න මැතිතුමා දැඩි ලෙස කියා සිටියේ පිරිපහදුවක් සවිකරනතුරු කර්මාන්ත ශාලාව වසා තැබිය යුතු බවයි. 

එහෙත් එම අවස්ථාවේදීද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත කුමාර තෙවරප්පෙරුම මහතා දැඩි ලෙස කර්මාන්ත ශාලාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අතර ඒ හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන්ගේ දැඩි දෝෂාරෝපණය ඔහු ලක්විය.

Powered by Blogger.