ආර්ථිකය අලුත් මඟකට.


ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පසුගිය වසරේ ජනවාරි 08 වැනිදා රට අලුත් ගමනක් ගෙනයාමේ ගමන ආරම්භ කළ බවත්, මේ වසරේ ජනවාරි 08 වැනිදා ජනතාවගේ ආර්ථිකය අලුත් මඟකට ගැනීමේ ගමන ආරම්භ කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

ගෙවී ගිය වසර තුළදී රටට යහපාලනය උදා කළ බවත්, විධායක ජනාධිපතිවරයා විසින් විධායක බලතල අතහැරීම ආරම්භ කළ බවද වික්‍රමසිංහ මහතා පවසා සිටියේය.

මේ නිසා ජනතාවට පොරොන්දු වූ ආකාරයට රටේ ආර්ථික හා සමාජීය වශයෙන් දියුණු කිරීමේ තුන් අවුරුදු වැඩපිළිවෙළ අලුත් ආණ්ඩුව විසින් මේ වසරේදී ආරම්භ කරන බවද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.


Powered by Blogger.