සෝභිත හාමුදුරුවන්ගේ දන්සලෙනුත් ගසා කාලා?


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අනුබද්ධිත සංවිධාන කිහිපයක් තුල බල අරගලයන් නිර්මාණය වී ඇති බවට මීට පෙර Info Sri Lanka News තුලින් වාර්තා කල අතර ඉන් ප්‍රමුඛතම අර්බුධය බවට පත්ව තිබුනේ ජාතික යොවුන් පෙරමුණ සම්බන්ධයෙන් පවතින බල අරගලයයි.

එම අර්බුධය මේ වන විට ෆේස්බුක් සමාජ ජාලය තුල ප්‍රසිද්ධියේ ඇවිලෙමින් තිබෙන අතර ජාතික යොවුන් පෙරමුණේ සාමාජිකයෙකු වන ජේ.බී. කළුආරච්චි වෙත නාමල් වීරසුරිය විසින් චෝදනා කර ඇත්තේ සෝභිත හිමියන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කල බෙලි මල් දන්සලක් වෙනුවෙන් ලැබුණු මුදල් ගසා කෑ බවටයි. 

එම චෝදනාව සහ ඊට ජේ.බී. කළුආරච්චි විසින් ලබා දුන් පිළිතුර පහතින්,

එජාපයේ ඇතුලෙත් ගින්දර - පිටත් ගින්දර - මැදින් සවුන්දරද?


Powered by Blogger.