ප්‍රජා පොලිස් සේවය කාර්යක්ෂම වේ.


පොලිස් සේවයේ වත්මන් තත්ත්වය සහ පොලිස් සේවයේ අනාගතය පිළිබද සාකච්චා කිරීමට පොලිස්පතිතුමා ඇතුළු ජේෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරී හමුවක් අද (11) දින අරලියගහ මන්දිරයේදී අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී සහ නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. 

මෙහිදී  ප්‍රජා පොලිස් සේවය මිට වඩා කාර්යක්ෂම කලයුතු බවට අදහස් පළවිය.

මෙම හමුවට නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමා, පොලිස්පතිතුමා ඇතුළු සියලුම ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන්, නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් හා වැඩබලන නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් සහභාගී විය.

Powered by Blogger.