යොවුන් පුරය යලි ඇරඹීමට අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් සාකච්ඡාවක්.


ජාතික තරුණ සේවා සභාව විසින් පැවැත්වීමට නියමිත යොවුන් පුරය වැඩසටහන පිළිබද සාකච්ඡාවක් අද (28) දින උදෑසන අරලියගහ මන්දිරයේදී ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා සහ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී සහ නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විණි.

මෙම අවස්ථාවට ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු රුවන් විජයවර්ධන අමාත්‍යතුමා ඇතුලු රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ නිලධාරීන් පිරිසක්ද සහභාගී විය.

මෙහිදී ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ මුලිකත්වයෙන් මෙම වැඩසටහන සිදුකරනු ලබන ආකාරය පිලිබදව සාකච්චාකල අතර මිට පෙරද මෙහි මුලික වටයේ සාකච්ජාවක් අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා සමග පැවැත්විණි.Powered by Blogger.