ලංකාපුත්‍ර බැංකුවෙන් එක්නැලිගොඩගේ පුතුට ශිෂ්‍යත්වයක්.


අතුරුදහන් වූ මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ මහතාගේ වැඩිමහල් පුතුගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානයක් පසුගිය දා සිදුවිය.

ඒ මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාගේ සුරතිනි.

ඊට පා. ම. මුජබර් රහීම්, ලංකාපුත්‍ර බැංකුවේ සභාපති ලසන්ත ගුණවර්ධන සහ එක්නැලිගොඩගේ බිරිද සන්ද්‍යා එක්නැලිගොඩ ද සහභාගී විය.

Ad
Powered by Blogger.