පැරදුණු මහින්දට චාන්ස් එකක්!


හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක පාලමක් නිරීක්ෂණය කර යෑමෙන් දිනකට පසුව එම පාලම හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය 8 වැනි දින විවෘත කිරීමේ සිදුවීමක් අත්තනගල්ල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ.

වාර්තා වන අන්දමට අත්තනගලු ඔය හරහා ඉදිකර තිබූ පැරණි පාලම වෙනුවට වෙනුවට රජයේ මුදල් යොදවා මෙම පාලම  ඉදිකර තිබේ. ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන යොදවා තිබෙන්නේ පසුගිය රාජපක්ෂ පාලන සමයේ බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්‍ය ධූරය දැරූ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යංශය මගිනි.

පසුගිය හත් වැනි දින එම පාලම හිටපු ජනාධිපතිනිගේ නිරීක්ෂණය කර ඇති අතර ඊට පසු දින හදිසියේම මහින්ද රාජපක්ෂ පැමිණ විවෘත කර තිබේ. පාලම විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවේදී ඔහු ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ පැරදුණාට පසුව තමන්ට මෙවැනි චාන්ස් එකක් ලැබුණේ පළමු වරට බවය.

කෙසේ වෙතත් හිටපු ජනාධිපතිවරියගේ ගම් ප්‍රදේශයට පැමිණ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ ආකාරයට විවෘත කිරීමකට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව විවිධ ප්‍රකාශයන් සිදු වෙමින් පවතී.


Powered by Blogger.