ඥානසාර හිමිලඟ ඇපල් ෆෝන් එකක්.


අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනා මත රක්ෂිත බන්ධානාගර ගත කර සිටියදී බන්ධනාගාර රෝහලට ඇතුළත් වී සිටින බොදුබල සේනා සංවිධානයේ ලේකම් ගලබොඩ අත්තේ ඥාණසාර හිමියන් සතුව ඇපල් වර්ගයේ ඡන්ගම දුරකථනයක් තිබී බන්ධනාගාර නියාමකයන් භාරයට ගෙන තිබේ.

බන්ධනාගාර ගත වූ පසුව දුරකථන පාවිච්චි කිරීම මෙරට නීතිය අනුව බරපතල වරදකි. 

ඥාණසාර හිමියන් අද නැවත වරක් අධිකරණය හමුවට පැමිණවීමට නියමිත අතර එම හිමියන් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමේ තීන්දුව ලබා දුන් දිනයේ හෝමාගම අධිකරණය ඉදිරියේ කලහකාරී ලෙස හැසිරිරුණු පිරි හඳුනාගැනීමේ පෙරෙට්ටුවකට ඉදිරිපත් කිරීමටද නියමිතය.

Powered by Blogger.