රාජපක්ෂ පවුලේ දේපොළ රාජසන්තක වන ලකුණු!


යෝෂිත රාජපක්ෂ ඇතුළු පිරිසකට එල්ල වී තිබෙන කළු සල්ලි සුදු කිරීමේ චෝදනා  මහාධිකරණ නඩු විභායේදී ඔප්පු වුවහොත්, පවුලේ දේපොළ සියල්ල රාජසන්තක කෙරෙනු ඇති බව වාර්තා වේ.

මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ නඩු පැවරීමේදී අදාළ චෝදනා ඔප්පු වුවහොත්, එම වැරදිකරුවන්ට මෙම දඬුවම හිමි වේ. නීති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් සඳහන් කරන්නේ යෝෂිත රාජපක්ෂගේ නමට පවුලේ දේපොළ බෙදා දී නැති තත්වයක් යටතේ සහ ඔහු තවමත් තනිකඩව සිටීම නිසා මෙම තත්වය මතුව තිබේන බව ය.

මේ අතර දැනට පරීක්ෂණ පවත්වමික් තිබෙන ශිරන්ති රාජපක්ෂ විසින් පවත්වාගෙන ගිය "සිරිලිය සවිය" රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයට මුදල් ලැබුණු ආකාරය පිළිබඳවද දැඩි සැක කටයුතු තත්වයන් ගණනාවක් තිබෙන බව හෙළි වේ.

CSN නාළිකාවට සහ "සිරිලිය සවිය" සංවිධානයට විදේශයක සිට විහාල මුදල්  ප්‍රමාණයන් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් කළු සල්ලි ලෙස වෙනත් රටක රඳවා තිබී මෙම ව්‍යාපෘතිවලට එවීම මගින් සුදු කර ගැනීමට උත්සාහ කර තිබෙන බව පැහැදිලි වේ. 

මුදල් විශුද්ධි කරණය වැළැක්වීමේ පනත තුන් වන වගන්තියට අනුව අදාළ චෝදනාවන්ට ලක් වන පුද්ගලයෙකුට වසර පහේ සිට විස්ස දක්වා සිර දඬුවම් නියම කිරීමේ හැකියාවක් අධිකරණයට පවතී. එසේම වංචා කරන ලද මුදල් මෙන් තුන් ගුණයක් අය කර ගැනීම හෝ අදාළ පුද්ගලයාගේ දේපොළ රාජසන්තක කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳවද අදාළ වගන්තියෙන් ප්‍රතිපාදන සම්පාදනය කර ඇත.


ලංකා පුවත්පත

Powered by Blogger.