මහින්දට එරෙහිවත් විනය ක්‍රියාමාර්ග.


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සිටිමින් වෙනත් පක්ෂයක් සෑදීමට කටයුතු කරන සාමාජිකයන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා සේම පක්ෂයේ අනුශාසක ලෙස කටයුතු කරන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට වුවත් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පක්ෂයට හැකි බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ භාණ්ඩාගාරික අමාත්‍ය එස්.බී.දිසානායක මහතා සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව ඊයේ (14දා) මීගමුවේදී පැවැති රැස්වීමට සහභාගී වූ පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයන් සහ හිටපු නියෝජිතයන්ටත් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගත හැකි බවත්, එහෙත් ඒ සඳහා පක්ෂයට හදිසි අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවද පවසා සිටියේය.


Powered by Blogger.