බාර් ලයිසන් 45ක්ම ඇමතිලාගේ


මත්පැන් හල් බලපත්‍ර 45 ක් ඍජුවම පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන හා කළ ප්‍රධාන පෙළේ දේශපාලඥයන් විසින් ලබාගෙන ඇතැයි  ඔවුන්ගේ නම් ගම් සහිතවම හෙළිදරව් වී තිබේ.

ඉන් බලපත්‍රවලින් 13 ක් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන දේශපාලඥයන් කිහිපදෙනෙකු විසින් ලබාගෙන ඇති බවද හෙළිවී තිබේ.

මේ අතර 1994 වසරේ සිට මේ දක්වා මත්පැන් බලපත්‍ර 1098 ක් රජය විසින් ලබාදී ඇති බවට හෙළිදරව් වී ඇති අතර අදාළ  බලපත්‍ර ලබා දීමේ දී බොහෝ විට දේශපාලන හිතවත්කම් මත අදාළ බලපත්‍ර ලබා දීම සිදු කර ඇති බවටද තොරතුරු වාර්තා වී තිබේ. 

ඒ අනුව සැබෑ ලෙසම මත්පැන් හල් 45ට වඩා බොහෝ වැඩි ගණනකට දේශපාලඥයන්ගේ සබඳතා පවතින බවටද තොරතුරු හෙළිවී තිබේ.

මත්පැන් හල් බලපත් ලබා ඇති දේශපාලඥයන් සම්බන්ධව ඊයේ (30දා) පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ද අවධානය යොමුවී ඇති අතර අදාළ බලපත් හිමි දේශපාලඥයන්ගේ නාම ලේඛනයක් ද ජනාධිපති හා අගමැතිවරයා අතට ද පත්වී ඇති බවද වාර්තා වේ.


Powered by Blogger.