මන්ත්‍රී වාහන පර්මිට් කෝටි 2ට විකිණේ


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සියලු දෙනාට ඇ.ඩො.62,500 බැගින් වූ වාහන පර්මිට් ලබාදී ඇති බවත්, එම වාහන පර්මිට් මේ වනවිට රු.ලක්ෂ 180 සිට රු.ලක්ෂ 200 දක්වා වූ මිල ගණන්වලට අලෙවි වන බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනා වෙතම පසුගිය සතියේ සිට මෙම වාහන පර්මිට් ලබාදීම අරඹා ඇති අතර, මේ වනවිට සියලු මන්ත්‍රීවරුන් එම වාහන පර්මිට් ලබාගෙන ඇති බවද වාර්තා වේ.

ඇ.ඩො.62,500 ක් වූ වාහන පර්මිට් එක සඳහා එකතු කළ අගය මත බද්ද, ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද සහ වරාය හා ගුවන්තොටුපළ ගාස්තු පමණක් ගෙවිය යුතු වෙයි. මෙම වාහන පර්මිට් යොදාගෙන ඕනෑම මාදිලියක වාහනයක් ආනයනය කිරීමේ හැකියාව පවතින අතර, එය ඕනෑම අයෙකුට පැවරීමේ හැකියාවද පවතී. 

එමෙන්ම, ගෙන්වන වාහනයේ එන්ජින් ධාරිතාවයේද සීමාවක් නොමැති අතර, එය ඩීසල් හෝ පෙට්‍රල් මාදිලියේ ඕනෑම වාහනයක් සඳහා වලංගු වේ. 

මෙම බලපත්‍රය යොදාගෙන වැඩි වශයෙන් අධි සුඛෝපභෝගී විශාල ඩීසල් වාහන ගෙන්වීමේ ප්‍රවණතාවක් පවතින අතර, දැනටමත් බොහෝ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් මෙම වාහන පර්මිට් රු.ලක්ෂ 180 සිට රු.ලක්ෂ 200 දක්වා වූ මිල ගණන්වලට විකිණීම අරඹා තිබේ. ඇතැම් අවස්ථාවල මෙම වාහන පර්මිට් රු.ලක්ෂ 225 දක්වා වූ මිල ගණන්වලටද විකිණෙන බවද කියැවෙයි.

මෙම වාහන පර්මිට්වලට අමතරව, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනාටම රජයේ වියදමින් එක් වාහනය බැගින් එකම මාදිලියක වාහනයක් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක් පිළිබඳවද කතාබහ කෙරී ඇති බව %අද^ ට වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

ඩොලර් 62,500 යි. මේකට ගෙවන්න ඕනෙ වැට් එක 12 යි, ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බද්ද 2යි. පෝට් ඇන්ඩ් ඒවියේෂන් ලෙවි 5෴ යි. වරාය හා ගුවන්තොටුපොළ ගාස්තු ගෙවන්න වෙනවා. 

ඕනෑම කෙනෙකුට පැවරීමේ හැකියාව පවතී. වාහනය ගෙනාවාම ඕනම කෙනෙකුට විකුණන්න පුළුවන්. එන්ජින් ධාරිතාවයේ සීමාවක් නෑ. 

ඩීසල්ද පෙට්‍රල්ද සීමාවක් නෑ. 225 දෙනාටම දීලා තියෙන්නෙ. 
ගොඩක් ඒවා විකුණනන් තියෙනවා. 

මේක 225 ටත් යන්න පුළුවන්. මේවට ලොකු ලොකු වාහන තමයි ගෙන්වන්නෙ. දැනට සාමාන්‍යයේන යන්නෙ 180 - 200 ට
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කිසිම කෑ ගැහැලිලක් නැහැනෙ. ඒකා බද්ධ විපක්ෂය, රටේ විපක්ෂය වාහන බලපත්‍ර දීමේදි ඇයි නිහඬ. 
මීට අමතරව, මේ 225 දෙනාටම කොමන් වාහනයක් රජයේ වියදමින් අරන් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලක්ෂ 200ක් කියන්නෙ කොහොම හම්බ කරන්නද?

ඇ.ඩො.62,500 යි

එන්ජින් ධාරිතාවයේ සීමාවක් නැහැ. ඕනෑම වාහනයක් ගෙන්වීමේ හැකියාව පවතී. ඕනෑම අයෙකුට පැවරිය හැකියි. 225 දෙනාමට දුන්නා.
 ලක්ෂ 200 යි ගාණ මේ වනවිට තියෙනවා.

පසුගිය බදාදා ඉඳල තමයි දීල තියෙන්නෙ.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයවත්, විපක්ෂයවත් මෙහිදී මුනිවත රකින්නේ ජනතාව වෙනුවෙන් සිතා විය හැකි බව අපේ හැඟීමයි

Powered by Blogger.