බැසිල් ශ්‍රීලනිපයේ සාමාජිකයෙකු නෙමෙයි !


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක ධූරය හෙබවූ හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වන බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා එම පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය කිසිදාක ලබාගෙන නොමැති බව පැවසේ.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකයෙකු වීමට නම් රුපියල් දහයක් ගෙවා සාමාජිකත්වය ලබා ගත යුතු අතර වාර්ෂිවක සාමාජික මුදල් ගෙවීමෙන් එය අලුත් කරවා ගත යුතුයි.

නමුත් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා තම සොයුරු හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පිහිටෙන් පක්ෂයේ කටයුතු කර ඇති අතර ඔහු ශ්‍රීලනිප සාමාජිකයෙකු නොවන බව  ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂ තරුණ සංවිධානයේ ජාතික සංවිධායක රවි ක්‍රිෂාන්ත මහතා පවසයි.වැඩිදුරටත් කරුණු හෙලිකළ රවී මහතා

''2005 වර්ෂයේ ඇමරිකාවේ සිට ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසුව හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පිහිටෙන් බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා ඇමැතිවරයෙකු ලෙසත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂයේ ජාතික සංවිධායක ලෙසත් කටයුතු කර තිබෙනවා. නමුත් එතුමා කිසිම අවස්‌ථාවක රුපියල් දහයක මුදලක්‌ ගෙවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂයේ සාමාජිකත්වය ලබාගෙන නැහැ. එම නිසා බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂ සාමාජිකයෙකු නොවේ.


Powered by Blogger.