ආනන්දයේ ජයන දම්සරට කෝප් කමිටුවේ අවධානය.


ලංකාවේ පළමු වතාවට රටේ අර්බුදයක් ඇති වූ මොහොතක ඊට අදාළ රාජ්‍ය ව්‍යපාර ආයතනයක් කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවමින් පසුගිය 24 දා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය කැඳවී ය.

විදුලි බල මණ්ඩලයට වර්තමාන අර්බුදය ඇතිවීමට බල පා ඇති නඩත්තු ප‍්‍රශ්න කවරෙක්ද යන්නත් වර්තමාණ අර්බුදය පියමන් කර ගැනීම සඳහාත් ඉදිරයේදී පැන නගින අවධානම අඩු කර ගැනීම සඳහාත් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තුවන නඩත්තු සැලසුම කවරෙක්ද යන්නත් එහිදී කෝප් කමිටුව විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් විමසා ඇත.

ජල විදුලි බලයට අනාගතයේදී පැන නගින අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා විකල්ප ලෙස විදුලි බලය නිපදවිය හැකි ක‍්‍රම හඳුනාගෙන තිබේද යන්න කෝප් කමිටුව විමසා ඇති අතර අනාගතය වෙනුවෙන් කල්පනා කර ඒ සඳහා විශේෂ කාර්ය සාදක බලකායක් ඇති කරන ලෙස කෝප් කමිටුව යෝජනා කරෙ තිබේ.

ඊයේ දින කෝප් කමිටුවට විදුලි බල මණ්ඩලය කැඳවන බවට මාධ්‍ය ඔස්සේ කල් ඇතුවම ප‍්‍රසිද්ධ කළ නිසා විවිධ පුද්ගලයන් විදුලි අර්බුදය පියමන් කරගන්නා ආකාරය සඳහන් කරමින් ඉතා වටිනා යෝජනා රැසක් කෝප් කමිටුවට යොමු කර තිබී ඇති අතර එයින් ඉතා වටිනා යෝජනාවක් කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ උසස් පෙළ පළමු වසර හදාරන (12 ශ්‍රේණිය) ජයන දම්සර සිසුවා යොමු කර තිබී ඇත.
එම යෝජනාව පිළිබඳව කෝප් කමිටුව ඉතා ඉහළ අවධානයකට ගනිමින් සියළුම කෝප් සාමාජිකයින් එය පරිශීලනය කර තිබේ.
ඉන් පසු විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට එම යෝජනාව ලබා දෙමින් එම සිසුවා විදුබලමණ්ඩලයට කැඳවා ඔහු සමග සාකච්චාකරන ලෙසත් කෝප් කමිටුව විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට දැනුම් දී ඇත. 

ලෝකයේ රටවල්වල සූර්ය බලය, න්‍යෂ්ඨික බලය, සුලං බලය යොදාගනිමින් විදුලිය නිපදවා ගන්නා ආකාරයත් ශ‍්‍රී ලංකාවේදී ඒ ඒ ක‍්‍රම යොදා ගත හැකි ආකාරයත් ඉතා විශ්ලේෂනාත්මක ඔහු එම යෝජනාවේ සඳහන් කර තිබූ බව සඳහන් ය.

Powered by Blogger.