අගමැති නියමයෙන් කුලියපිටිය දරුවාට පාසලක්එච්.අයි.වී ආසාදිතයෙකු ලෙස හැදින්වීම හේතුවෙන් අසාධාරණයට ලක්වූ කුලියාපිටිය - පැල්පොළ - බෝගහ හන්දිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි දරුවා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයට හෝ මහනුවර කිංස්වුඞ් විද්‍යාලයට ඇතුළත් කර ගන්නා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ උපදෙස් දී තිබෙනවා. 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාට උපදෙස් දෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සදහන් කර ඇත්තේ දරුවාගේ මවගේ අභිමතය පරිදි මෙම පාසල් දෙකින් එකකට දරුවා ඇතුළත් කරන ලෙසයි.

එමෙන්ම සිසුවාගේ වියදම් සපුරාදීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් සම්පාදනය කරන ලෙස ද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ එහිදී වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා. 

සෑම දරුවෙකුටම වසර 13ක අධ්‍යාපනයක් තහවුරු කර තිබෙන අවස්ථාවේ එම අයිතිය කුලියාපිටිය සිසුවාටත් පොදු බව සියල්ලන් වටහා ගත යුතු බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාට පවසා ඇත්තේ.


Powered by Blogger.