විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ නෑ - මහින්ද අමරවීර


පසුගිය 17 වනදා හයිඩ් පිටියේ පැවති ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ රැළියට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් මතු නොවන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහ ලේකම් මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි. 


මීට පෙර අදාල රැළියට සහභාගී වන්නන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවට අදහස් පළ වී තිබිණි. කෙසේ වෙතත් මහලේකම් වරයා දැන් ප්‍රකාශ කරන්නේ අදාල රැළියේ දී එම මන්ත්‍රීවරුන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හෝ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාව විවේචනය නොකළ බැවින් විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට අනවශ්‍ය බවය


Powered by Blogger.