පොහොරවලටත් වව්චරයක්රුපියල් 350ක් පොහොර සහණාධාරය කප්පාදු කර ඒ වෙනුවට පොහොර මිටියක් සඳහා රුපියල් 2,500ක මුදලක් ගොවීන් වෙත ලබා දීමට ආණ්ඩුව පසුගියදා තීරණය කළ අතර ඒ සඳහා බැංකු ගිණුම් ඇති කිරීමට, ඡායාරූප ගැනීමට සහ විවිධ වර්ගයේ ලෙඛණ පිරිවීමටද ගොවීන්ට බල කෙරිණ. 

එයින් පීඩාවට පත් ගොවීහු "පොහොර වෙනුවට මුදල් එපා" කියමින් විරෝධතා ව්‍යාපර දියත් කළහ.

ඔවුන් පවසන්නේ තමන්ට මුදල් ලබා දෙන එක නතර කර ඒ වෙනුවන පෙර පරිදි පොහොරම ලබා දෙන ලෙසය.

කෙසේ නමුත් එම අර්බුදය විසඳි නැති අතර මේ වනවිට ආණ්ඩුව ලබා දෙන මුදල් වෙනුවට ලබන කන්නයේ සිට මුදල් වව්චරයක් ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මාධ්‍ය වෙත අනාවරණය කර තිබේ. 

පාසැල් නිල ඇඳුම් සඳහා ලබා දෙන රෙදි වෙනුවට මුදල් වව්චර් ලබා දීම තුළින් ගුරුවරුන්, දෙමව්පියන් මෙන්න සිසු සිසුවියන්ද මහත් පීඩාවකට පත් වූ අතර ගොවී ජනතාව පවසන්නේ වව්චරය යනු තවදුරට් තමන්ට ගොවි තැන එපා කරවන තවත් එක් පියවරක් පමණක් වනු නොඅනුමාණ බවය.

Powered by Blogger.