අගමැතිගේ කලබලයට හේතුව හෙළි වේ


රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳව  පාර්ලිමේන්තුවෙදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් බදු වර්ග කිහිපයක් ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් පසුගිය 10වෙනිදා අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශයට මූලික හේතුව වූ කරුණ අනාවරනය කරගතහැකිව තිබේ.

එය නම් පසුගිය 2015 වසරේ ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා මාස නවය තුළ රජයේ අපේක්ෂිත ආදායම අභිබවා එම කාලයට අදාළ විශාල ණය වාරික හා පොලී ප්‍රමාණයක් ගෙවීමට සිදු වී තිබීමය.

 රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමණාකරන වාර්තාව 2016 මගින් මෙම තොරතුරු හෙළි වේ.

එම කාලයට අදාළ රජයේ ඇස්තමේන්තු කළ ආදායම රුපියල් කෝටි එක්ලක්ෂ පන්සියයක් (රු කෝටී 100,500) වුවද සත්‍යවශයෙන්ම ලැබී ඇති ආදායම වන්නේ රුපියල් කෝටි අනූපන්දහස් නවසියයක්ය (රු. කෝටි 95,900). නමුත් එම කාලයට අදාළ ණය පොලී ගෙවීම රුපියල් කෝටි හතලිස් දෙදහස් හයසිය පනස් පහක් සහ ණය වාරික ගෙවීම රුපියල් කෝටි හැත්තෑ එක්දහස් දෙසිය විස්සක් වී ඇත.

 ණය වාරික සහ පොලීයේ එකතුව රුපියල් කෝටි එක්ලක්ෂ දහතුන්දහස් අටසිය හැත්තෑ පහක් (රු. කෝටි 113,875) වී ඇත. 

මේ අනුව රංයේ මුළු ආදායම රුපියල් කෝටි අනූපන්දහස් නවසියයක් වන විට ණය වාරික සහ පොලී ගෙවීමට වියදම් වී ඇති මුළු මුදල රුපියල් කෝටි එක්ලක්ෂ දහතුන්දහස් අටසිය හැත්තෑ පහක් (රු. කෝටි 113,875) වී ඇත. 

නය වාරික සහ පොලී ගෙවීම සඳහා රජයේ ආදායම ඉක්මවා තවත් රුපියල් කෝටි දාහත්දහස් නවසිය හැත්තෑපහක් (රු. කෝටි 17,975) ණය වීමට සිදු වී ඇති බව මේයින් පැහැදිලි වේ. මෙය ඉතා අනතුරුදායක ලෙස ණය කන්ද පුපුරා යාමේ පෙරනිමිත්තක් විය හැකි බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයන්ගේ මතයි.



Powered by Blogger.