අමාත්‍යංශ රැසකට අගමැති අතගසයි.


දැඩි ලෙස නිලධාරිවාදයට ලක්‌වීම නිසා මෙම වසරේ මුල් භාගය වනවිට නියමිත ඉලක්‌ක කරා ළඟා නොවූ අමාත්‍යාංශ සහ රජයේ ප්‍රධාන ආයතන රැසක කටයුතු තම අධීක්‍ෂණය යටතට ගැනීමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර ඇත.

ඊට අමතරව ඉදිරි වසර සඳහා (2017) අයවැය යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කිරීමට ප්‍රථම ස්‌ථිර වශයෙන්ම අමාත්‍යංශ තුනක සහ රාජ්‍ය ආයතන හතරක කටයුතු අගමැති යටතේ මෙහෙයවනු ඇත.

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මීට පෙරද විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මෙන්ම අධ්‍යාපන කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු අධීක්‍ෂණය කළ අතර විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ තිබූ දැඩි නිලධාරිවාදය බිඳ දමා එහි වැදගත් කටයුතු රාශියක්‌ ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශ යටතට පවරනු ලැබීය. 

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ලබන මස (අප්‍රේල්) චීනයේ සංචාරයක නිරත වන අතර එම සංචාරයෙන් පසුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සියලුම ජාතික මට්‌ටමේ කටයුතු පූර්ණ සමාලෝචනයකට ලක්‌ කිරීමටද තීරණය කර ඇත.

ඉන්පසුව නිදහස්‌ සේවාවක්‌ සපයන තවත් අමාත්‍යාංශයක කටයුතු ද අධීක්‍ෂණය කිරීමට අගමැතිවරයා තීරණය කර තිබේ. නියමිත ඉලක්‌කයන්ට ළඟා නොවූ තවත් ජාතික මට්‌ටමේ අමාත්‍යාංශයක කටයුතු ද සිංහල අලුත් අවුරුද්දෙන් පසුව තමාගේ සෘජු අධීක්‍ෂණයට ගැනීමටද හෙතෙම තීරණය කර තිබේ.

එම ජාතික මට්‌ටමේ අමාත්‍යාංශ එක්‌තරා නිලධාරිනියක විසින් අකාර්යක්‍ෂම කරන බවට ලද පැමිණිලි සලකා අගමැතිවරයා එම තීරණය ගෙන ඇත.

මෙම වසර අවසාන වන විට නියමිත ඉලක්‌ක කරා ළඟා නොවන ආයතනයන්හි කාර්යක්‍ෂමතාවය පිළිබඳ සොයා බැලීමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර ඇති බවටද ආණ්‌ඩු පක්‍ෂයේ ආරංචි මාර්ග කියා සිටී.

Powered by Blogger.