අධිමිල ඉඩමක් කුණුකොල්ලෙට දෙන තීරණය අත්හිටුවයි.


පර්චසය රුපියල් ලක්ෂ එකසිය විස්සක් වටිනා කොළඹ වොක්ෂෝල් වීදියේ පිහිටි රජයේ ඉඩමක් පර්චසය රුපියල් ලක්ෂ හතලිහක් පමණ අඩු මුදලකට විකිණීමට රාජපක්ෂ රජය සමයේ ගෙන තිබූ තීරණය අත්හිටුවීමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර තිබේ.

පර්චස් තුන්සිය හැත්තෑ දෙකක් වන මෙම විශාල ඉඩමක් අතරමැදියකු හරහා විකුණා දැමීමට රාජපක්ෂ රජය සමයේ කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබේ. පැවැති රජය සමයේ ඉදිරිපත් කර තිබූ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් ගණනට එම ඉඩම විකුණා දැමුවේ නම් රජයට සිදු වීමට තිබූ පාඩුව රුපියල් කෝටි දෙසිය විසි තුනක් ලෙස ගණන් බලා තිබේ.

ඉහත ගනු-දෙනුව පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ අගමැති වික්‍රමසිංහ මහතා රජයට සිදු වීමට යන පාඩුව සළකා එම ගනු-දෙනුව අත්හිටුවිමට උපදෙස් දී තිබේ.

Powered by Blogger.