වෙල්ගමගේත් වැඩ එලියට


පැවති මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමයේ ප්‍රවාහන ඇමැතිවරයාව සිටි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උප සභාපති සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා එම ධුරයේ සිටියදී ගමනා ගමන මණ්ඩල පනත උල්ලංඝනය කරමින් තම ඥාතියකු උප සභාපතිවරයා ලෙස පත්කර ඇතැයිද ඉන් රුපියල් ලක්ෂ 30ක් රජයට අලාභ කළැයිද කියමින් අල්ලස් කොමිසම අද කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ගිහාන් පිලපිටිය මහතාට කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබේ.

පනතේ නැති තනතුරක් නිර්මාණය කරමින් වෙල්ගම මහතා රජයෙට සිදු කළ පාඩුවට අදාළ පත්වීමේ ලිපියද අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇත. 
කුමාර වෙල්ගම මහතා අද අධිකරණයේ පෙනී සිටි අතර වැඩිදුර විභාගය ජුනි 20 වැනිදාට කල් තැබිණි.

මේ අතර වෙල්ගම මහතා පසුගිය වසර කිහිපයක වත්කම් බැරකම් ලබා නොදීමේ සිදු වීමක් සම්බන්ධයෙන් විභාගවන පැමිණිල්ලකට අදළාව ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා ලබන 4වනදා අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස ඔහුට දන්වා ඇතැයිද වාර්තා වේ.

Powered by Blogger.