ආණ්ඩුවෙන් 20ක් ඉවතට - කතානායකට දන්වන්න සුදානම්.


ආණ්ඩු පක්‍ෂ මන්ත‍්‍රිවරුන් 20ක පමණ පිරිසක් ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වී පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන වීමට කතානායකවරයාගේ අවසර ඉල්ලීමට යන්නේ යයි වාර්තා වෙයි.

තනතුරු ලබා දීමේදී නොසලකා හැරීම, පොදු කටයුතුවලදී නොතකීම, තම දුක් ගැනවිලිවලට සවන් නොදීම ආදී කරුණු සම්බන්ධයෙන් කලකිරීම සිටින මෙම පිරි කොළඹදී රහසිගතව හමුවී සාකච්චා කර ඇතැයිද පැවසෙයි.

මෙම පිරිස අතර දැනට නියෝජ්‍ය ඇමති තනතුරු දරන්නෝද වෙති.

Powered by Blogger.