රටේ සමස්ත ණය මිලියන ලක්ෂ 87 ක්.


රටේ රාජ්‍ය ආදායමෙන් 40% ක් ගමනාගමන මණ්ඩලයට, දුම්රියට, විදුලිබල මණ්ඩලයට හා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට ලබාදීමට සිදුව තිබෙන බවත්, රටේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය මේ වනවිට රුපියල් මිලියන අසූ හත්ලක්ෂ අසූ හයදහස් පන්සිය අනූ දෙකක් වී තිබෙන බවත් වැඩ බලන මුදල් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

රාජ්‍ය ආදායමෙන් 40% ක් රාජ්‍ය ආයතන හතරකට ලබාදෙන විට ඉතිරි මුදල් රාජ්‍ය සේවකයන්ට, රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාමිකයන්ට ලබාදීමට සිදුව තිබෙන බවද මුදල් අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා මහතා සඳහන් කළේය.

සමස්ත ආදායමෙන් රාජ්‍ය ආදායම 12% ක් දක්වා පහළ වැටී තිබෙන අතර, මෙය 20% ක් දක්වා ඉහළ දැමිය යුතු බවත්, එසේ නොමැති වුවහොත් වීදි සටන්වලදී කියන දේවල්වලට උත්තරදීමට නොහැකි වන බවත් හෙතෙම පවසා සිටියේය.


Powered by Blogger.