යොවුන් පෙරමුණ අද, Green Blood විශේෂ හමුව හෙට.


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අනුබද්ධ සංවිධානයක් වන Green Blood UNP සංවිධානයේ විශේෂ හමුවක් හෙට (24) උදැසන 9.00ට එක්සත් ජාතික පක්ෂ මුලස්ථානය වන සිරිකොත පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වන බවට වාර්තා වේ.

මේ අතර අද සවස 5.00 එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තවත් අනුබද්ධ සංවිධානයක් වන ජාතික යොවුන් පෙරමුණේ හමුවක් ද පවත්වා තිබේ.

Powered by Blogger.