අත්අඩංගුවට ගන්න වෙන්නේ මගේ පස්ස තමයි


සිගිරියේ පැවැති උත්සවයකට එක්විමට පැමිණි අමාත්‍ය ජෝන් අමතුංග මහතාගෙන් වත්තල ඇවිදීමේ මංතීරුව කඩා දැමිම පිළිබඳව මාධ්‍යවේදිහු ප්‍රශ්න කළහ.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවායරා අත්අඩංගුවට ගැනිමේ සූදානමක් පවතිදැයි විමසූ විට ඔහු සඳහන් කළේ 'මගේ පස්ස අත්අඩංගුවට ගන්න' කියාය.

"මගේ පස්ස අත්අඩංගුවට ගන්න කියන්න. මෝඩයෝ කියන කතා ගණන් ගන්න එපා. ඒක පෞද්ගලික ආයතනයට අයිති ඉඩමක් කියලා කියලා තියෙනවා. ඒකට මගේ කිසිම සම්බන්ධයක් නෑ" යැයි ඔහු පැවැසීය.

Powered by Blogger.