සංවර්ධන කමිටුවේදී චම්පික යකා නටලා.


මහා නගර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාටලී චම්පික රණවක මහතා ඊයේ (31) පෙරවරුවේ පැවති කොළඹ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමේදී යක්ෂාවෙසයෙන් මෙන් හැසිරී තිබේ.

ඇමතිවරයා මෙසේ ආවේගශීලී ලෙස හැසිරී ඇත්තේ මහජන ගැටළුවක් සම්බන්ධයෙන් පැනනැගුණු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දීම සඳහා මැදිහත් වීමේදී ය.

පිලියන්දල වේරැස්ගඟ ව්‍යාපෘතියට අදාලව කඩා ඉවත් කිරීමට නියමිත නිවාසවල ජීවත්වන්නන්ගේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමේදී ඉතා බරපතල ලෙස මතු වී ඇත. එහිදී එම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙනවා වෙනුවට ජනතා විරෝධය හමුවේ ඉතා පෞරෂ වචන භාවිතා කරමින් ඇමතිවරයා බැනවැදී ඇත. 

"තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දෙන ලක්ශ 5 අරගෙන එළියට බැහැපල්ලා" යනුවෙන්ද පවසා ඇත.

-LT

Powered by Blogger.