ආයෙත් උද්ඝෝෂණවලට කඳුළු ගෑස් නෑ.


පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම, බුද්ධි අංශ වාර්තා කැඳවීම සහ ආණ්ඩු විරෝධී උද්ඝෝෂණ පාලනය කිරීම සඳහා නව ක‍්‍රමවේදයක් අනුගමනය කිරීමට රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

මෙම නව ක‍්‍රමවේදයට අනුව පොලීසිය විසින් පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ ‘බී’ වාර්තා මඟින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලබනු වෙනුවට අදාළ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය මූලික විමර්ශන අවසන් කර අපරාධයකට හෝ වෙනයම් සිදුවීමකට සම්බන්ධ මූලික සාක්ෂි සමඟ චෝදනා ඉදිරිපත් කර පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගත යුතු බවට යෝජනා වී ඇත. මෙම ක‍්‍රමවේදය බටහිර සහ යුරෝපීය රටවල දැනටමත් ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර ඊට සාපේක්ෂව අණපනත් ගණනාවක් සංශෝධනය කෙරෙනු ඇතැයි පැවසේ. රාජ්‍ය බුද්ධි අංශය මඟින් ලබා දෙන වාර්තා පොලිස්පතිවරයාට ලබා දීමට ප‍්‍රථම එම වාර්තා රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට ලබා ගැනීමටත් ඉන් පසුව අදාළ අංශ දැනුවත් කිරීමටත් නව ව්‍යාපෘතිය යටතේ යෝජනා වී ඇත. උද්ඝෝෂණවලට කඳුළු ගෑස් යොදා පහර දී ඒවා විසුරුවා හරිනු වෙනුවට බුද්ධි අංශ මඟින් වේලාසනින් ලබා ගන්නා තොරතුරු මත අදාළ අමාත්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තු හෝ ආයතන දැනුවත් කර සාකච්ඡුා මාර්ගයෙන් ප‍්‍රශ්න විසඳීමට අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කළ යුතු බවට යෝජනා කෙරී ඇති අතර ඒ වෙනුවෙන් රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ දත්ත ගබඩාවක් (Data Base)පවත්වාගෙන යාමට ද සැලසුම් කර ඇත. නව යෝජනා අනුව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ නව මෙහෙයුම් ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමටත් අවධානය යොමුකර ඇත.

-SathHandha


Powered by Blogger.