එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට සුජීව සහ ලසන්ත.


ඊයේ පැවතී එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට නව සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකු එක්කර ගැනීමට එම මණ්ඩලය විසින් තීරණය කර තිබේ.

ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ මහතා සහ Green Blood සංවිධානයේ උපදේශක, එජාප කොළඹ දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතායි.

Powered by Blogger.