හිරුණිකාගෙන් මහින්දට ටොක්කක්. (VIDEO)


සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු නැකත් සකසා ඇත්තේ ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය ලෙස යැයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිදු කළ ප්‍රකාශය ඉතා බොළඳ ප්‍රකාශයක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය ප්‍රකාශ කරයි. 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තවදුරටත් ජ්‍යෙතිෂ්‍ය විශ්වාසකිරීමද ඇය හාස්‍යයට ලක්කරයි.Powered by Blogger.