අනුර සේනානායක සිදුකළ තවත් මිනීමැරුමක තොරතුරු එළියට.


දැනට රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ පසුවන, විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අනුර සේනානායක කොළඹ ප්‍රදේශය භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාව සිටියදී සිදුකළ මිනීමැරුමක තොරතුරු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයෙකු විසින් රහස් පොලීසිය වෙත හෙළිකර තිබේ.

බම්බලපිටිය ප්‍රදේශයේ ජීවත් වූ ද්‍රවිඩ පවුලක සහෝදරයන් දෙදෙනෙකු අතර ඇතිවූ ආරවුලකදී එක් සහෝදරයෙකු විසින් අනෙක් සහෝදරයා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලවා ඝාතනය කොට ඇති අතර, ඊට අවශ්‍ය පොලිස් ආරක්ෂාව ලබාදී ඇත්තේ අනුර සේනානායක විසිනි.

එකී මිනීමැරුම සම්බන්ධව විමර්ශන සිදුකළ අදාල ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයා තමාට ඒ පිළිබඳව අනුර සේනානායක විසින් බලපෑම් සිදුකළ ආකාරය ස්වෙච්ඡාවෙන් රහස් පොලීසිය වෙත පවසා ඇත. අනුර සේනානායක රිමාන්ඩ් වූ සැනින් කිසිදු බලපෑමකින් තොරව රහස් පොලීසිය වෙත පැමිණ ඇති අදාල ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයා මෙම තොරතුරු හෙළිකර තිබේ. ඒ පිළිබඳව රහස් පොලීසිය මේ වනවිට පරීක්ෂණ ආරම්භ කොට ඇත.

Powered by Blogger.