යෝෂිතගේ මන්දිරය ගැන අහන්න නාමල්ව කැඳවයි.


යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතාගේ නමට දෙහිවල ඉදිකරමින් පවතින මන්දිරය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනු ලබන විමර්ශනවලට අදාළ ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා මහතා අද (23) පස්වරු 9.30ට පමණ පොලිස් මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය වෙත කැඳවනු ලැබ තිබේ.

මේ වනවිට ඔහු ඒ සඳහා පැමිණ ඇති අතර එම ප්‍රකාශය සටහන් කර ගනිමින් සිටින බව පැවසේ.

Powered by Blogger.