ස්‌තුතියි ! වෙනම පාලන ක්‍රමයක්‌ වතුකරයට එපා - ඇමැති පලනි තිගාම්බරම්.


වතුකරයේ වෙසෙන දමිළ ජනතාවට උඩරට කවුන්සිලය නමින් වෙනම පාලන ක්‍රමයක්‌ ස්‌ථාපිත කළ යුතු බවට උතුරු පළාත් සභාව විසින් රජයට යෝජනා කර තිබීම පිළිබඳව තමන් උතුරු පළාත් සභාවට ස්‌තුතිය පුද කළත්, එවැන්නක අවශ්‍යතාවක්‌ වතුකරයට නැතැයි කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය පලනි තිගාම්බරම් මහතා ඊයේ (02 දා) පැවසීය. 

මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස්‌ දැක්‌වූ අමාත්‍යවරයා මෙසේද කියා සිටියේය. 

උතුරේ දමිළ ජනතාව තනිව ජීවත් වෙන එක ඇත්ත. ඒ අය වෙනුවෙන් උතුරු පළාත් සභාව රජය සමඟ සාකච්ඡා කර යම් යම් තීරණවලට යා යුතුව තිබෙනවා. නමුත් නුවරඑළිය, බදුල්ල, කළුතර, නුවර ඇතුළු දකුණේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දමිළ ජනතාව ජීවත් වෙන්නේ සිංහල සහ අනෙකුත් ජාතීන් සමඟ එක්‌ව සමගියෙන් සහජීවනයෙන්. ඒ නිසා වෙනම පාලන ක්‍රම වගේ යෝජනා නොයෙක්‌ අර්බුද ඇතිවීමේ මූලාරම්භයක්‌ වෙනවා. 


Powered by Blogger.