ගයේෂාගෙන් ක්ෂණික මෙහෙයුමක්. (Photos)


දෙහිවල ප්‍රදේශයේ ඇතිවු සුළං හා අධික වැසි තත්වය නිසා විපතට පත් ධීවර ජනතාව වෙත කඩිනමින් ක්ෂණික මෙහෙයුමක් ලෙස දිවා ආහාර පාර්සල් බෙදාදීමේ කටයුත්තක් ගයේෂා පෙරේරා පදනමේ හා දෙහිවල-ගල්කිස්ස ශ්‍රීලනිප කාන්තා බලමණ්ඩලයේ සභාපති ගයේෂා පෙරේරා මහත්මිය අතින් අද දහවල් සිදුවිය.

මේ එම අවස්ථාවේ සේයාරූ කිහිපයකි.


Powered by Blogger.