වීරවංසගේ බිරිඳ ඉපදිලත් නෑ?


හිටපු ඇමති විමල් වීරවංසගේ බිරිඳ වන ශෂී වීරවංස නව ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ උප්පැන්න සහතිකයක් ඉදිරිපත් නොකර රියදුරු බලපත‍්‍රය පදනම් කරගෙන බව පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල පරීක්ෂා කිරීමේ කමිටුවේදී හෙළිවී ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම තොරතුරු හෙළිවී ඇත්තේ හිටපු පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජගත් පී. විජේවීර මහතා එම කමිටුව හමුවට කැඳවා අවස්ථාවේදීය.

විමල් වීරවංස ඇමතිවරයාව සිටි සමයේ නිවාස මාරු කිරීමේදී ශෂී වීරවංසගේ උප්පැන්න සහතිකය අස්ථානගතවී තිබෙන බවට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම මත රියදුරු බලපත‍්‍රය පදනම් කරගෙන ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීමට සිදුවූ බව එම පාර්ලිමේන්තු කමිටුව හමුවේ ජගත් පී. විජේවීර මහතා පිළිගෙන තිබේ.

ශෂී වීරවංස ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කරමින් විදේශ ගමන් බලපත‍්‍රය, ජාතික හැඳුනුම්පත ඇතුළු පෞද්ගලික අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන හැඳුනුම්පත් කීපයක් ව්‍යාජව සකස් කරගෙන සිටින බවට චෝදනා ගණනාවක් ලැබ සිටින්නීය. 

ඇය මෙන්ම විමල් වීරවංසද ව්‍යාජ තොරතුරු ඉදිරිපත් කර විදේශ ගමන් බලපත‍්‍ර කිහිපයක් හා ජාතික හැඳුණුම්පතක් සකස්කරගෙන ඇති බවට මේ වනවිටත් නඩුවක්ද පවතී.

Powered by Blogger.