ගංවතුරෙන් අවතැන්වූවන්ට මරික්කාර්ගෙන් සහන රැසක්.


පසුගිය දින ඇදහැලූනු ධාරානිපාත වර්ෂාව නිසා කොළොන්නාව ආසනයේ සේදවත්ත, බුත්ගමුව,මානිගමුල්ල,ගොතටුව, බ‍්‍රැන්ඩියාවත්ත,මෙගොඩ කොළොන්නාව ,සාලමුල්ල, කොටුවිල ආදි ප‍්‍රදේශ ගණනාවක් ජලයෙන්යටවන ලදී. පවුල් 18000 ක්මේ වන විට අවතැන් වී ඇත .

එමෙන්ම කැලණි ගංගාවද කොහිලවත්ත , කොටුවිල ප‍්‍රදේශයෙන් පිටාර ගැලීමට ඉතා ආසන්නවද පවතී. කොළොන්නාව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප‍්‍රධාන සංවිධායක එස්.එම් මරික්කාර් මහතා ගංවතුරෙන් විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමේ ක‍්‍රියාන්විතයේ නිරත වෙමින් 16 දහවල් පිසූ දිවා ආහාර පාර්සල් 4000 ක් ජනතාව අතර බෙදා දෙන ලද අතර. අවතැන් ජනතාව රැදී සිටින ස්ථාන වෙත ගොස් ආපදා තත්වය පිළිබද සොයා බලා රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධීකරණය කරමින් ජනතාවට සහන සැලසීමට කටයුතු කරන ලදී.Powered by Blogger.