එජාප ප‍්‍රබලයන් රැසක් තනතුරු හැර යන්න යයි.එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය කෙරෙහි කලකිරී සිටින එජාපයේ විවිධ තනතුරු දරන ප‍්‍රබලයන් රැසක්ම සිය තනතුරු හැර යන්නට මේ වන විට තීන්දු කර ඇති බව වාර්තා වේ.

වත්මන් ආණ්ඩුව බිහිකර ගැනීම වෙනුවෙන් විශේෂ කැපකිරීමක් කළ පිරිසක් මේ කණ්ඩායම තුළ සිටින අතර එජාපයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සාමාජික, විනය කමිටු සාමාජික සහ එජාපයට අනුබද්ධ නීතිඥ සංගමය වන ජාතික නීතිඥ සංගමයේ මහලේකම්වරයා ද වන නීතිඥ නිශ්ශංක නානායක්කාර මහතා මේ වන විටත් තමන් පක්ෂය තුළ දරන සියලූ තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වීමට තීන්දු කර ඇත.

පක්ෂ නායකයා විසින් පසුගිය වසරක කාලය පුරා ඔහුට මහජන බැංකුවේ සභාපති ධුරය ලබා දෙන බව පවසමින් තමන්ව බරපතළ ලෙස හෑල්ලූ කිරීමකට ලක් කළ බව ඔහු සිය හිතවතුන් සමඟ පවසා ඇත. මෙලෙසම පක්ෂ නායකයාගේ නොසැලකීමට අසු වූවන් රැසක්ම ඉදිරියේ දී එම තනතුරු අත් හැරීමට තීරණය කර ඇත.

Powered by Blogger.