මහ බැංකු අධිපතිට සේවා දිගුවක්.


ජුනි මාසයේ අග සිට අවසන් වීමට නියමිතව තිබූ මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතාගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා  ආණ්ඩුව පොදු එකඟතාවකට පැමිණ ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව ඒ මහතාගේ සේවා කාලය තවත් වසරකින් දීර්ඝ වනු ඇති බව ද එම ආරංචිමාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Powered by Blogger.