මහ බැංකු අධිපති පත්කළේ තනතුරට සුදුසු නිසයි.


මහබැංකු අධිපතිවරයා එම තනතුරට පත්කළේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ යහළුවෙකු නිසා නොව ඔහු එම තනතුරට පත්කිරීමට ඇති සුදුසුකම් සලකා බලා යැයි රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා සඳහන් කළේය.

මහබැංකු අධිපතිවරයා ඉවත් කිරීම හෝ පත්කිරීමේ අයිතිය තිබෙන්නේ ජනාධිපතිවරයාට සහ අගමැතිවරයාට බවත්, එබැවින් ඔවුන් දෙදෙනා ඉදිරියේදී සුදුසු පියවරක් ගනු ඇති බවත් ඔහු පවසා සිටියේය.

විවිධ පිරිස් සහ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඇතැම් ඇමතිවරුන් මහබැංකු අධිපතිවරයා නැවත පත්කිරීමට විරුද්ධ වුවද, ඇමතිවරුන් අකැමැති වූ පමණින් ඉවත් කිරීම සිදුනොකරන බවත්, ඇමතිවරුන් අකැමැති නිලධාරීන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළහොත් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ගෙන් භාගයක් ඉවත් කිරීමට සිදුවන බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

අමාත්‍යවරුන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට නිලධාරීන් පත්නොකරන බවත්, තමාද අකැමැති බොහෝදෙනෙකු ආණ්ඩුවේ සිටින නමුත් ඔවුන් ඉවත් කරන ලෙසට තමාට ඉල්ලීම් කළ නොහැකි බවත් කබීර් හෂීම් මහතා පවසා සිටියේය.

පෞද්ගලික චෝදනා තිබූ පමණින් කෙනෙකු ඉවත් කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බවත්, ඕනෑම කෙනෙකු පත්කිරීමට හා ඉවත් කිරීමට ක්‍රමවේදයක් තිබෙන බවත් හෙතෙම වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.


Powered by Blogger.