මෛත්‍රීපාලගේ මිලියනයේ සිහිනය බොඳවෙයි - ලක්ෂ දෙකකින් පහලට.


ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ නිල ෆේස්බුක් පිටුවේ කැමැත්ත පළ කළ පිරිස (like) පසුගිය දා මිලියනය ඉක්මවා ගොස් තිබුණි.

නමුත් අද වන විට ඔහුගේ ෆේස්බුක් පිටුවේ කැමැත්ත පළ කළ පිරිස (like) ලක්ෂ එක්ලක්ෂ විසි දාහකින් පමණ අඩුවී තිබේ.Powered by Blogger.