මම ආදරෙන් ඉන්නවා : හිරුණිකා - Right to Reply


"හිරුණිකාගේ මඟුල ඉවරයි? - දික්කසාදය අතළඟ. (Exclusive)" යනුවෙන් පළවූ පුවත පිළිබඳව හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය අප වෙත පැහැදිලි කිරීමක් ඒවා තිබේ.

එම පුවත සම්පුර්ණයෙන් ම අසත්‍යක් බව පවසන ඇය, තම සැමියා සමඟ තමන් ආදරයෙන් කටයුතු කරන බව ද වැඩිදුරටත් පවසයි.

පහතින් දැක්වෙන්නේ ඇය අප වෙත එවූ සම්පුර්ණ පැහැදිලි කිරීමයි.

"Hello i dont know you personally. But wanted to clear something. I dont know where or from whome you are getting these news. Im not getting a divorce and very much in love with my husband. I dont have any relationship with anyone what so ever. Its very disrespectful to publish these kind of false stories because that effects us. I have never send a message to anyone like this before. Ive sent this because this involves my personal life. And that really hurt our emotions. I hope you  understand this as a human being. Thank you"

අදාල පුවත-------------------------------------------------------------------------
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මියගේ සැමියා ඇයගෙන් දික්කසාද වීමට නියමිත බවට වාර්තා වේ.

මීට හේතු වී ඇත්තේ හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු සමඟ පවත්වා තිබු සම්බන්ධයක් ඇයගේ සැමියාට හසුවීම බවද වාර්තා වේ.


එසේම අදාල නඩුව සඳහා හිරුණිකා පාර්ශවයෙන් ඉදිරිපත්වීමට නියමිත වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ දකුණේ තරුණ නීතිඥයෙකි.


Powered by Blogger.