මන්ත්‍රී ඉෆ්තිකාර් පළාත් සභාවේ සරම ගලවයි.


පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේදී මන්ත‍්‍රීවරුන්ට හිමිවන කෝටා ක‍්‍රමයේදී තමන්ට අසාධාරණයක් සිදු වූ බව පවසමින් බස්නාහිර පළාත් සභාවේ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ කළුතර දිස්ත‍්‍රික් මන්ත‍්‍රී ඉෆ්තිකාර් ජෙමීල් ඊයේ (7) පැවති සභා රැස්වීම අතරතුර තම අසුනින් නැගිට මේසය මත නැගී විරෝධය පළ කළේය.

මේසය මත නැගී සිටි මන්ත‍්‍රීවරයා තමන් ඇ`ද සිටි සරමද ගලවා දැමීය.
සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේදී පළාත් සභා මන්ත‍්‍රීවරුන්ට පුරප්පාඩු 5ක් පිරවීමේ අවස්ථාව ලැබී ඇති අතර ඉන් තුනක්ම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත‍්‍රී ප‍්‍රසන්න සංජීව මහතා විසින් පුරවා ඇති බවයි.

ඉතිරි දෙකෙන් එක් අවස්ථාවක් සුදුසුකම් ඇති සිසුවෙකුට ලබාදෙන ලෙස තමන් ගොස් විදුහල්පතිනියගෙන් ඉල්ලූ අවස්ථාවේ එම පුරප්පාඩු දෙකද ප‍්‍රසන්න සංජීව මන්ත‍්‍රීවරයා පුරවන බව ඇය පැවසූ බව මන්ත‍්‍රීවරයා ස`දහන් කළේය.

මේ අවස්ථාවේ ඉෆ්තිකාර් ජෙමීල් මන්ත‍්‍රීවරයා සහ ප‍්‍රසන්න සංජීව මන්ත‍්‍රීවරයා අතර දැඩි වචන හුවමාරුවක් සිදුවූ අතර ප‍්‍රසන්න සංජීව මන්ත‍්‍රීවරයා පැවසුවේ ගැටලූව විස`දීම ස`දහා සභාවෙන් පිටතදී හමුවෙන ලෙස ඉෆ්තිකාර් මන්ත‍්‍රීවරයාට පවසන බවය.

මුලසුනෙහි සිටි උප සභාපති යසපාල කෝරළගේ මහතාට දැඩි පරිශ‍්‍රමයක් දරා සභාව සන්සුන් කිරීමෙන් පසු ඉෆ්තිකාර් ජෙමීල් මන්ත‍්‍රීවරයා බිම තිබූ තම සරම ඇ`දගෙන යළිත් අසුන් ගත්තේය.

Powered by Blogger.