'කෝප්' ගැන පියවර ගන්න


මහ බැංකුව සතු රහස්‍ය දත්ත වෙනත් පාර්ශ්වයකට ඉදිරිපත් කිරීම ගැන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මීට පෙර පැහැදිලි කර තිබියදීත් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප්) ක්‍රියාකරන ආකාරය පිළිබඳව සෘජුව මැදිහත් වී අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමැතිවරු පිරිසක්‌ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් ඉල්ලා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු රහස්‍ය දත්ත බාහිර පාර්ශ්වයන් වෙත නිකුත් කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පැහැදිලිවම නිශ්චය කර තිබියදී පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (කෝප්) වර්තමානයේ ක්‍රියා කරමින් සිටින්නේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශ සම්පූර්ණයෙන්ම උල්ලංඝනය කරමින් යයි ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමැතිවරු පිරිසක්‌ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට මෙහිදී පැමිණිලි කරනු ලැබූහ.

අමාත්‍ය මණ්‌ඩල රැස්‌වීමෙන් පසුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමුවූ රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරුන් ඉහත පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළේ ඊට අදාළ ලිපි ලේඛනද පෙන්වමිනි. වර්ෂ 2004 පෙබරවාරි මස 12 වෙනි දින එවකට සිටි නීතිපතිs කේ. සී. කමලසබේසන් මහතා වෙනුවෙන් ලිපියක්‌ නිකුත් කරන රජයේ නීතිඥ රජිව් ගුණතිලක මහතා විසින් මහ බැංකුව සතු රහස්‍ය දත්ත වෙනත් බාහිර පාර්ශ්වයන් විසින් ගත යුතු ආකාරය පිළිබඳ නිර්නායක ඉතාම නිරවුල්ව ඉදිරිපත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පරිශ්‍රය තුළදී මහ බැංකුව සතු රහස්‍ය දත්ත ඕනෑම අවස්‌ථාවකදී නීතිපතිවරයාට ගත හැකි බව හිටපු නීතිපති කේ. සී. කමලසබේසන් මහතා විසින් නිකුත් කළ ලිපියේ පැහැදිලිවම සඳහන් වේ.

මහ බැංකුව සතු රහස්‍ය දත්ත ලබා ගැනීමට අදාළව හිටපු නීතිපතිවරයා විසින් දැක්‌වූ ක්‍රමවේදය යළිත් සිහි ගන්වමින් නියෝජ්‍ය මහ බැංකු අධිපති පී. සමරසිරි මහතා වත්මන් විගණකාධිපති එච්. එම්. ගාමිණී විඡේසිංහ මහතාට මේ මස 3 වන දින යොමු කළ ලිපියද රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරුන් අගමැතිවරයාට ඉදිරිපත් කළ ලිපි ලේඛනවල සඳහන්ය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු රහස්‍ය දත්ත ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේදය ගැන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පැහැදිලිවම කරුණු දක්‌වා තිබියදී කෝප් කමිටුවේ වත්මන් ක්‍රියා කලාපය හේතුවෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශයට පත් කළ ක්‍රමවේදය සම්පූර්ණයෙන්ම අභියෝගයකට ලක්‌කර ඇතැයිද රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට දීර්ඝ වශයෙන් කරුණු පෙන්වා දී තිබේ.


Powered by Blogger.