ලංකාවේ ප්‍රථම වරට කූලී හා අනවසර නිවාස හිමියන්ටත් වන්දි.


තමන්ගේ නිවාසේ සිටියත්, කූලී හෝ අනවසර නිවාසවල සිටියත් කොළොන්නාවේ ගංවතුරින් අවතැන් වෙච්ච සෑම පවුලකටම රු. 10,000/=ක මුදල ලබාදීම සිදු කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්.මරික්කාර් මහතා පවසයි.

ඒ, ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරටයි.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ ගංවතුරෙන් විපතට පත් කොළොන්නාවේ ජනතාවට රජයේ වන්දි මුදල් ලබා දීමේ වැඩසටහනේ සමාරම්භක අවස්ථාවේදී ය.

එහීදේ ඉහු කල සම්පුර්ණ කතාව පහතින්,

පසුගිය මාසේ 17වෙනිදා කොළොන්නාවට බලපෑ ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් පවුල් 34000ආසන්න ප්‍රමාණයක් පීඩාවට පත් වුණා. විශේෂයෙන්ම බොහෝ දෙනාගේ නිවාස, ගෘහ භාණ්ඩ, ගෙවල්වල තිබුණු අනෙකුත් භාණ්ඩ, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික පෙළ පොත් සියල්ල නැති වෙච්ච ජනතාවක් බවට කොළොන්නාවේ ජනතාව පත් වුණා. දැන් ගංවතුර ඇතිවෙලා හරියටම මාසයක් වෙනවා, මේ අවතැන් වෙච්ච ජනතාව තමන්ගේ නිවාසවල ඉන්න අය ඉන්නවා, කූලී නිවාසවල ඉන්න අය ඉන්නවා, අනවසර නිවාසවල ඉන්න අය ඉන්නවා, එක ගෙදර පවුල් 02, 03ක් ඉන්න අය ඉන්නවා. ඒ නිසා දැන් මේ වන්දි ලබාදීමේ කටයුතු පිළිබඳව අපි පසුගිය සතියේ ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා එක්කත් ඒ වගේම අමාත්‍යවරුන් සමඟත් සාකච්ඡා කරලා අවසාන තීරණයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පසුගිය සුමාන 03කාලය තුළ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල නිළධාරීන් ඇවිල්ලා තක්සේරු කිරීමේ කටයුතු සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ඉවර කරලා තියෙනවා. ඉන් අනතුරුව ගංවතුරට යට වෙච්ච සෑම පවුලකටම ග්‍රාම සේවක නිළධාරී මහත්වරුන් හරහා පෝරමයක් බෙදා දුන්නා, ඒ පෝරම් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් දැන් ලැබිලා තියෙනවා. මේ ලබාදෙන්නේ වන්දි මුදල්වල අක්තිකාරම් මුදල රු. 10,000/=ක මුදල තමන්ගේ නිවාසේ සිටියත්, කූලී නිවාසවල සිටියත්, අනවසර නිවාසවල සිටියත්, කොළොන්නාවේ ගංවතුරින් අවතැන් වෙච්ච සෑම පවුලකටම රු. 10,000/=ක මුදල ලබාදීම අද ඉදලා ආරම්භ කරලා ඉදිරි දවස් 10ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන්ම ලබා දීලා එක අවසන් කරනවා කියන එක අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ මේක අපි ලබාගත් ජයග්‍රහණයක්.

විශේෂයෙන්ම නිවාසය හානි නොවී ගෘහ භාණ්ඩ පමණක් හානිවෙලා තිබුණාත් ඒ අයටත් මේ ගංවතුරට යට වුණු සියලු දෙනාටම මේ රු. 10,000/=ක මුදල ලබාදීමේ වැඩසටහන අද ආරම්භ කරනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඊයේ වෙනකොට ලබා දීලා අවසන් කරලා තියෙනවා. අප විශ්වාස කරනවා මේ පවුල් 34,000කට රු. 10,000/= බැගින් ලබා දී අවසන් වුණාම ජනතාවගේ ගැටලුවලින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ඉවරයි. ඒ අනුව ඊට පසුව තක්සේරු කිරීම අවසන් වුණාම ඉතිරි මුදල් හානියට පත් වෙච්ච ගෙවල්වලටත් හානිය පත් වූ භාණ්ඩවලටත් ලබාදීම ආරම්භ කරනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා ඉතිහාසයේ කිසිම රජයක් නොදුන්න ආකාරයට මේ හැම පවුලකටම රු. 10,000/= බැගින් ස්වභාවික ආපදාවක් ආපු වේලාවේ අපට ගෙවීමට හැකි වීම අප ලබාගත්තු විශාල ජයග්‍රහණයක්. මේ ජයග්‍රහණය අපට ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. පූර්ව වන්දි ගෙවීමෙන් අනතුරුව යටිතල පහසුකම් ටික දියුණු කරන්න, පාසල් ටික දියුණු කරන්න, වෙහෙර විහාරස්ථාන ටික හා අනෙකුත් ආගමික ස්ථාන ටික දියුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් අපි ආරම්භ කළ යුතුයි. මේක තමයි අභියෝගය ජයග්‍රහණය කරනවා කියන්නේ. මේ අභියෝග ජයග්‍රහණය කළොත් තමයි අපේ කොළොන්නාව දියුණු කිරීමේ තුන් අවුරුදු සැලැස්ම යටතේ සම්පූර්ණයෙන්ම කොළොන්නාව දියුණු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ බව මා විශ්වාස කරනවා.

Powered by Blogger.