කුඩා ජල විදුලි බලාගාර නිසා දිය ඇලි 200ක් විනාශයි.


මෙරට දිය ඇලි 200 කට ආසන්න ගණනක් කුඩා ජල විදුලි බලාගාර නිසා විනාශයට පත්වෙමින් පවතින බව පරිසර සංවිධාන ප්‍රධානීහු පවසති.

මේ පිළිබඳව කරුණු දක්වන පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ හේමන්ත විතානගේ මහතා පවසන්නේ මේ කුඩා ජල විදුලි බලාගාර මඟින් දිය ඇලිවල භූ විෂමතා හා ජලය ගමන් කරන මාර්ගය පවා වෙනස් කර ඇතැයි පවසයි. මේ නිසා දිය ඇලි රැසක් අතුරුදන් වී ඇති බවත් ඉන් පෞද්ගලික සමාගම් රජයට විදුලිය උපයා මුදල් උපයන බවත් හේමන්ත විතානගේ මහතා පවසයි. ඒ සමහර සමාගම්වලට විරුද්ධව තමන් නීතිමය පියවර ගෙන ඇති බවත් ඔහු කීය.

ඒ සමඟම මේ පිළිබඳව කරුණු දක්වන පරිසර සංවිධාන එකමුතුවේ කැඳවුම්කරු හා පරිසර සංරක්ෂණ භාරයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ සජීව චාමිකර මහතා පවසන්නේ තමාගේ අධ්‍යයන අනුව අපේ දියඇලි 150 ක පමණ ජෛව විවිධත්වයට මේ කුඩා ජල විදුලි බලාගාර නිසා විනාශ වෙමින් පවතින බවයි.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය ලාල් මර්වින් ධර්මසිරි මහතා පවසන්නේ මේ දිය ඇලි අවට ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණයට තම ආයතනයේ වෙනම අංශයක් මඟින් පූර්ණ ලෙස කටයුතු කරන බවයි‍. දියඇල්ලක් අසල ජල විදුලි බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට අවසර දෙන්නේ විද්‍යාත්මක පාරිසරික ඇගැයීමක් සිදු කර එමඟින් පරිසරයට හානියක් නැත්නම් පමණක් බවත් සභාපතිවරයා පවසයි.

Powered by Blogger.