එජාපයට වෙන්නේ 2004දී වෙච්චි දේම ද? - රෂි චන්ද්‍රනාත් විසිණි.


ජනවාරි 8 වැනිදා ජනාධිපතිවරණය දිනලා,දින 100 ආණ්ඩුවෙන් පඩිත් වැඩිකරලා,බඩුත් අඩු කරලා එ.ජා.පයේ අපි මහා මැතිවරණේට යන්නේ ජයග්‍රාහි මානසිකත්වයෙන්ය.......

ඒත් ප්‍රතිඵලය,

එ.ජා.පේට 106 ,එ.ජ.නි.ස 95,ද්‍රවිඩ සංධානයට 16 ,ජේ.වි.පි 06 ක්ය.....

මේ එ.ජා.පයේ උපරිමයට ගිය කාල වකාවනුවේදිය,මෙහි ජනාධිපතිවරයාගේ උදව්වත් වක්‍රකාරයෙන් ලැබුනි.

දැන් පාර්ලිමෙන්තුවේ තත්වේ ,

ආණ්ඩු පක්ෂේ 150ට වැඩිය...

විපක්ෂේ 75ට අඩුය........(එකාබද්ධ විපක්ෂේ 51,ජේ.වි.පි 6,ද්‍රවිඩ සංධානයට 16 )

ඒක හින්දා මේ ආණ්ඩුව වට්ටන්න බැරිය.....අවුරුදු 4ක් යනකම් පාර්ලිමෙන්තුවත් විසුරුවන්නට බැරිය.....

ශිත කාමරවල ඉන්න ,ජනවාරි 8 වැනිදාන් පසු ලංකාවට ඇවිල්ලා වරදාන වරප්‍රසාද ලබන මේ එ.ජා.පයේ සමහරුන් හිතන විදියය,

මොකද එගොල්ලො දුක් විදපු නැති නිසාය...

එහෙනම් ඊළඟට එන පාළාත් පාලන මැතිවරණය එ.ජා.පය දිනයිද?????
ගිය මහා මැතිවරණයේදි එ.ජා,පය දින්නේ මේ දිස්ත්‍රික්ක ටිකය....

කොළඹ,මහනුවර,ගම්පහ,මාතලේ,කැගල්ල,බදුල්ල,පුත්තලම,පොළොන්නරුව,නුවර එළිය.......

මේකෙනුත් වැඩි ආසන ගනණක් දින්නේ මහනුවර,නුවර එළිය හා බදුල්ල පමණි.

පාළාත් පාලන මැතිවරණය යනු මධ්‍යස්ථ ඡන්ද අඩුවෙන්ම පාවිච්චි වෙන ඡන්දයයි....මේ ඡන්දේදි පාවිචිවෙන්නේ පාක්ෂිකයන්ගේ ඡන්දයි....

එහෙනම් මොකද,, මහින්ද වෙනම ඉල්ලන හින්දා නිදහස් පක්ෂේ ඡන්ද 2ට කැඩෙනවානේ,එක හින්දා අපි දිනනවා... එ.ජා.පයේ සමහර අය හිතන විදිය එකය...

ඇත්තටම එක වෙයිද,,, මහා මැතිවරණේදි හිතුවේ එහෙමය....එත් කට්ටියම ඉල්ලුවේ නිදහස් පක්ෂයෙන්මය....

ඒත් මොකද එහෙම ඉල්ලාත් අපි දින්නේ ජනවාරි 8 වැනිදායින් පස්සේ සෙට් වුනු ඔස්තාර්ලා හිතන්නේ එහෙමය...

එහෙම වෙයිද,,,,

හැබැයි ගැටලු කිහිපයක් ඇත...

ජනාධිපතිතුමා නිදහස් පක්ෂේන් ඇත් වුනු සුළු ජන කොටස් හිමින් හිමින් ළං කරගනිමින් සිටිමත්,,,

නිදහස් පක්ෂේ ඇමතිවරු අදටත් පාක්ෂිකයාට සලකමින් ,ඔවුන්ට උදව් කරයි, එක හින්දා නිදහස් පක්ෂේ පාක්ෂිකයන් ටික ඉන්නේ මොරල් පිටය...

එතකොට එ.ජා.පයේ කට්ටිය,,,, කොටන් ඇද්ද අලින් පැත්තකට විසිකරලාය...පෙරහෙරේ යන්නේ වෙන අයය...ජනවාරි 8 වැනිදාට ඉස්සෙල්ලා මොරාල් වැටිලා හිටපු එ.ජා.පයේ කට්ටියේත් මොරාල් ගොඩ දාගෙන කට්ටිය එකතු කරපු උන්ගෙත් මොරාල් 0 වටම වැටිලාය...මෙහෙමගියොත් උන්නුත් ඡන්ද පොළොට එවිද කියන්න දන්නේ නැත...හැමදාම එ.ජා.පය පරදින්නේ මුල් අරටුවල කළකිරිමෙන්ය,,,2004 දි වුනේ එකමය....

ඒ කියලා ආණ්ඩු බලය නැති වෙන්නේ නැහැනේ....

එ.ජා.පයේ ශිත කාමර වල ඉන්න ඔස්තාර්ලා කට්ටිය හිතනවිදිය...

අඩුම තරමේ ඔවුන්ට අගමැතිතුමාගේවත්,ආණ්ඩුවේ මතයවත් ,

ආණ්ඩුවේ වැඩ පිළිවෙළවත් ජනතාව අතරටවත් ගෙන යා නොහැකිය....

එහෙනම් ආණ්ඩුව තව අවුරුදු 4ක් තියෙවිද???

පළාත් පාලන මැතිවරණය නිදහස් පක්ෂය දින්නොත්,එ.ජා.පයට ජනබලයක් නැහැ කියලා නිදහස් පක්ශේට ආණ්ඩුව පිහිටන්න කියන්න පුලුවන්....එහෙම කිව්වාට වැඩි බලය නැහැ නේ ...

එකට තමායි එ.ජා.පයේ කට්ටියක් ගන්නේ,,එහෙම යයිද ???? එක එදාට තමා බලාගන්න වෙන්නේ සමහර විට 150ත් පනිද දන්නේ නැහැ....

දැන් එ.ජා.පයේ ඉන්න ඔස්තාර්ලාට මොකද වෙන්නේ ???

මොනව වෙන්නද එක්කො රට යයි නැතිනම් අනික් පැත්තට පනී...එතකොට එ.ජා.පයට මොකද වෙන්නේ ????? කට්ට කාපු උන් ඉතුරු වේවි.....

 - රෂි චන්ද්‍රනාත්

Powered by Blogger.