රාජ්‍ය ආයතන 7ක් විකුණයි.


මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ගුවන්තොටු‍පොළ ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන හතක් විකුණා දැමීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

අදාළ විකිණීම් සියල්ල කොටස් වෙළෙඳ‍පොළ හරහා පූර්ණ විනිවිදභාවයකින් යුක්තව විකිණීමටද රජය තීරණය කර ඇත.

මත්තල ගුවන්තොටු‍පොළ, හිල්ටන් හෝටලය, ලංකා හොස්පිටල්, හයිටි රිජන්සි හෝටලය ඇතුළු පාඩු ලබමින් පවතින රාජ්‍ය ආයතන හතක් මේ ආකාරයට විකුණා දැමීම සඳහා ලැයිස්තුගත කර ඇතැයිද වාර්තා වේ.

මේ අතර මත්තල ගුවන්තොටු‍පොළ විකිණීමට අදාළ මිල ගණන් සඳහා ලබන අගෝස්තු 12 දා දක්වා අභිරුචි අයැදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව උදාකර දී තිබෙන බව රජය පවසයි.

මත්තල ගුවන්තොටු‍පොළ තුළ වසරකට ගුවන් මගීන් ලක්ෂ දහයකට පහසුකම් සැලසීමට ධාරිතාවක් තිබෙන නමුත් මේ වන විට එහි පැමිණෙන්නේ දිනකට ගුවන් යානා දෙකක් පමණක් බවත් රජය පෙන්වා දෙයි.

Powered by Blogger.