ලංගම සේවකයින් 8000ක් දොට්ට.


ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ සේවක සංඛ්‍යාව හරි අඩකින් අඩු කිරීම සඳහා ස්වේච්චාවෙන් විශ‍්‍රාම ගැනීමේ චක‍්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇති අතර එය මෙරට මුළු මගී ප‍්‍රවාහන සේවයම බහු ජාතික සමාගමකට පැවරීමේ ආරම්භක පියවරක් වන ලකුණු පහළ වී ඇති බව වෘත්තීය සමිති පෙන්වා දෙයි.

මේ වනවිට ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ සේවකයන් දාසය දහසක් පමණ (16,000) සිටින අතර බලයට පත් ආණ්ඩු විසින් තමන්ගේ පාක්ෂිකයන්ට රැකියා ලබා දීමේ ස්ථානයක් වශයෙන් ගමනා ගමන මණ්ඩලය පත් කර ගැනීම නිසා එහි විශාල සේවක සංඛ්‍යාවක් සිටිති. බස් රථ ගෙන්වීම, අමතර කොටස් ගෙන්වීම ආදී කටයුතුවලදී විශාල කොමිස් මුදල් ගැනීමෙන් මෙම ආයතනය අධික අලාබ ලබමින් තිබේ. අමතර කොටස් ගෙන්වීමේදී ව්‍යාජ කොටස් ගෙන්වා තිබීමද බරපතල වී ඇත.

Powered by Blogger.