බැසිල්ගේ අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් වියදම ගෙවූ සිරිපාල අමරසිංහ කවුද?


හිටපු ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා රට අභ්‍යන්තරයේ සිදු කළ ගුවන්ගමන් සඳහා ගුවන් හමුදාවට ගෙවීම් සිදු කිරීම පැහැර හැර තිබුණ රුපියල් තිස්හතර ලක්ෂ හයසිය හැටපහක මුදල සිරිපාල අමරසිංහ නමැති මහත්මයකු වසර 2015 ජුලි 10දා මුදලින් ගුවන් හමුදාවට ගෙවා තිබෙන බව ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම ඉදිරියේ අනාවරණය වුණි.

ඒ සා විශාල මුදලක් එක්වර ගෙවූ පුද්ගලයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය මුදල් ගෙවූ රිසිට්පත සියල්ලම තිබෙන බවත් කොමිසම හමුවේ හෙළිදරව් විය.

රාජපක්ෂ මහතාගේ අභ්‍යන්තර ගුවන්ගමන් සඳහා ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම විමර්ශන සිදු කරගෙන යද්දි මෙම මුදල් ගෙවීම සිදු වී තිබේ. රාජපක්ෂ මහතා ඇමැති ධුරය දරද්දී සිදු කර තිබෙන අභ්‍යන්තර ගුවන්ගමන් සඳහා ගුවන් හමුදාවට ගෙවා තිබෙන රුපියල් මිලියන එකසිය පනස් පහකුත් හාරලක්ෂ පනස් එක් දහස් හයසිය දොළහක මුදල ගුවන් හමුදාවට ගෙවා තිබෙන්නේ ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය නැති බැරි ජනතාව වෙනුවෙන් ආරම්භ කර තිබුණ ගමනැගුම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රාග්ධන මුදලින්ය.

රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතඥ ජනක බණ්ඩාර මතා ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම හමුවේ මෙම තොරතුරු අනාවරණය කරමින් පැවසුවේ ප්‍රධනා පොලිස් පරීක්ෂක රංජිත් රාජපක්ෂ මහතාගේ අධීක්ෂණයෙන් උප පොලිස් පරීක්ෂක හේරත් මහතා සිදු කරන ලද පුළුල් විමර්ශනයකදී ලිඛිත සාක්ෂි සමඟ සියලුම කරුණු සොයා ගෙන තිබෙන බවයි. 

Powered by Blogger.