යහපාලනය මරු - රජයේ මුද්‍රණාලයෙත් හොරු.


රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මුදල් අවභාවිතයට අදාළ කි‍්‍රයා මාර්ග නොගැනීම පිළිබඳ රජයේ මුද්‍රණ සේවකයින්ගේ සංගමය විසින් පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් දැනුවත් කර තිබේ.

එම සංගමයේ ලේකම් සරත් ලාල් පෙරේරා මහතා විසින් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට යොමු කළ ලිපියක මේ බව දැක්වෙයි.

එම ලිපියේ මෙසේද සඳහන්ය.


ඔබ වෙත 2016-06-13 දින අප සංගමය විසින් යවන ලද ලිපියට මේ දක්වා සාකච්ඡාවක් ලබා දී නැති තත්වයක් තුළ තව දුරටත් රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව තුළ යහපාලනය යටතේද මහජනතාගේ මුදල් අවභාවිතා කරමින් සිටී.

පසුගිය ආණ්ඩුව කාලය තුළද හිටපු අමාත්‍යතුමා, ලේකම්තුමා හා හිටපු වැඩ බලන   මුද්‍රණාලයාධිපති එක්ව විවිධ අක‍්‍රමිකතා සිදු  කරමින්  දෙපාර්තමේන්තුව විධිමත් පරිපාලනයකින් තොරව දේශපාලන උවමනාව මත පමණක් පදනම් කරගෙන පරිහානිය කරා ගෙන ගිය බව කවුරුත් දන්නා කාරණයකි.

ඊට එරෙහිව අපි සියලූදෙන එක්ව අරගල කළ අතර යහපාලන ආණ්ඩුවක්  පත්වුවද තවදුරටත්  අමාත්‍යාංශය ඒවා  අධීක්ෂණයක් කරන බව සිදුවන දේ දකින විට නොපෙනේ. හිටපු වැ. බ.  මුද්‍රණාලයාධිපති මේ වන විට අමාත්‍යාංශයේ රැඳී සිටිමින් මුදල් අවභාවිතා කරමින් සිටින අතර අමාත්‍යංශය ඊට එරෙහිව කි‍්‍රයා මාර්ග ගන්නා වෙනුවට දේශපාලන සහයෝගය ලබමින් යටගහන තත්ත්වයක් ඇති  බව දැන ගන්නට ලැබී ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් විගණන විමසුමෙන්ද මතු කරන ලද එක් සිද්ධියක් පමණක් ඉදිරිපත් කරන අතර සිදුවන දූෂණ අක‍්‍රමිකතා වැළැක්වීමට පියවර නොගතහොත් සේවකයොද් නොසන්සුන් තත්ත්වයට පත් වී පාරට බහින කාලය වැඩි ඈතක් නොවන බව දැනුම් දීමට කැමැත්තෙමි.
    
ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සේවයට අනුයුක්ත කර ඇති නියෝජ්‍ය රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපතිගේ තනතුර කුමක්ද යන්න ගැටළු සහගතය. එම තනතුරට මුදවා ගත යුතු බවට පත්විම් බලධාරියා වෙත මුදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලීමක්ද කර නැත. රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවට කිසිදු සේවයක් ලබා නොතිබියදී දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වැටුප්, දීමනා, ප‍්‍රවාහන දීමනා සහ අනෙකුත් දීමනා ඇතුළුව රු. 1,493,343/- මුදලක් ගෙවා ඇත.

2015 වර්ෂයේදී මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවට කිසිදු සේවයක් ලබා නොතිබියදී  මෙම නිලධාරියාට 2015 ජනවාරි සිට අගෝසතු දක්වා වානිජ මුද්‍රණ දීමනාව ලෙස රු.260,105/-ක් ගෙවා තිබූ බව විගණන විමසුවෙන් නිරීක්ෂණය වී ඇත.

    අමාත්‍යාංශයේ නිශ්චිත තනතුරක් සඳහා අනුයුක්ත කර නොතිබියදී, 2015 වර්ෂය වෙනුවෙන් රු. 60000/- ක් දුරකථන දීමනාවක් ගෙවා තීබු අතර ඒ තුළ  2015 නොවැම්බර් මාසය සඳහා පමණක් රු. 15000/- ක් දුරකථන දීමනාවක් ගෙවා තිබුණ බවත් නිරීක්ෂණය වී ඇත.

2015 ජනවාරි 23 දින සිට කේ.ඊ-9536 දරන මෝටර් රථය නිල වාහනයක් ලෙස වෙන්කර දී තිබූ බවට  අනාවරණය වී ඇති අතර සමාලෝචන වර්ෂයේදී නිලධාරියා වෙත ගෙවා තිබූ රු.205,680/- ක් වූ ඉන්ධන දීමනාව සහ අනෙකුත් දීමනා ඇතුළු රු. 509,589 ක් වූ මුදල ථලදායී නොවූ බවත්, මුදල් අවභාවිතා කර ඇති බවත් දැනගන්නට ලැබී ඇත. 

මේ සියල්ල සිදුවන්නේ යහපාලන ආණ්ඩුවක් යටතේ බැවින් මේ සම්බන්දයෙන් කඩිනමින් ගන්නා කි‍්‍රයා මාර්ග අප වෙතද දැනුවත් කරන මෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

Powered by Blogger.