ප්‍රාග්ධන බද්ද ඉදිරියේදී - සේවක වැටුප 40000ක්.


ප්‍රාග්ධන බද්ද මේ වසරේදී සම්මත කර ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් විකමසිංහ මහතා පැවැසීය. එසේම සේවකයන්ට රුපියල් 40000ක අවම වැටුපක් සහතික කිරීමට කටයුතු කරන බවත් ඔහු පැවැසීය

ජාතික සේවක සංගම් මූලස්ථාන පරිශ්‍රයේ දී බුහාරි සමාගමේ තෙමහල් ප්‍රධාන කාර්යාල විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට අද (25දා) එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් දැක්වීය.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා  “ප්‍රාග්ධනය වෙනුවෙන් බද්දක් පැනවීමට අප තීරණය කළා. එම බද්ද මේ වසරේ දී සම්මත කර ගන්නවා. මෑත යුගයේ දී ප්‍රාග්ධන බද්දක් තිබුණේ නැහැ. වසර 3 ක කාලයක් සඳහා ප්‍රාග්ධන බද්ද ඉවත් කළ පසුව නැවත එය පැනවීමට කටයුතු කළේ නැහැ.

සේවකයන්ට අඩුම තරමින් 40,000 ක වැටුපක් හිමි විය යුතුයි. සේවකයන්ට එම අයිතිය ලබාදීම සඳහා අප ක්‍රියා කරනවා. ආණ්ඩුව, හාම්පුතුන් සහ වෘත්තීය සමිති එකට එක්වී ඊළඟ වසර කිහිපය ඇතුළත මෙම ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යා යුතුයි. අප සැමටම වගකීමක් තිබෙනවා” යැයි පැවැසීය.

No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.